Klikni pro více produktů.
Žádný produkt nebyl nalezen.

Skartovací stroje

Skartovací stroje rozdělujeme dle stupně utajení:

P2 - formuláře a tiskoviny bez adres
P3 - formuláře a tiskoviny s firemní adresou
P4 - formuláře a tiskoviny s osobní adresou
P5 - osobní informace zaměstnanců, majetkové poměry, plat
P6 - strategické plány 
P7 - strategické plány v oblastech obrany státu dle nařízení NATO

V roce 2007 došlo ke změně způsobu označování stupňů utajení na certifikátech NBÚ. Tento srovnávací materiál slouží k zabránění omylů, ke kterým by po této změně mohlo dojít. V České republice je zejména mezi distributory a prodejci skartovacích strojů rozšířena číselná stupnice dle německé normy DIN 32757-1, která má 5 stupňů.

Přečtěte si více
Filtrovat podle