Akční nabídky měsíce
  

 

 

Chcete abychom vám zavolali. Pošlete 
nám na telefonní číslo 777 90 33 57
SMS zprávu ve tvaru "INFO" a my
vám zavoláme zpět. 

Úvodní stránka Úvod sipka Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyObchodní podmínky internetového obchodu EURONAKUPY.CZ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Kamil Nápravník od 1.1. 2016.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým  je fyzická osoba Kamil Nápravník, Větrná 265, 25072 Předboj zapsána v živnostenském listě vydáným Mú. Brandýs nad Labem dne 25.10.1996, č.j. 53103/2009-110 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami.

   Kamil Nápravník
   Větrná 265
   25072 Předboj

  IČ: 49504339
  DIČ: CZ6902230841, plátce DPH

 

Vysvětlení pojmů

Odběratel, kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží nebo služby dle platné kupní smlouvy a nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, ale podnikatel a uzavírá kupní smlouvu na zboží nebo služby v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se bude řídit dle platného obchodního zákoníku.

Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím objednáním zboží nebo služby. Úprava kupní smlouvy je možná pouze po domluvě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

 

Objednání zboží

Kupující vybere zboží z nabízeného sortimentu a vloží do nákupního košíku, kde řádně vyplní objednávkový formulář a vybere si možnost dopravy a platby. Po dokončení nákupu bude na e-mail uvedený kupujícím zasláno potvrzení a rekapitulace objednávky. V případě telefonického objednání budou osobní údaje kupujícího zadávány pracovníkem naší společnosti a potvrzení objednávky proběhne ústně, nebo odesláním informačního e-mailu. 

Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. V průběhu vyplňování objednávkového formuláře je kupující informován o celkové ceně objednávky včetně souvisejících poplatků (způsob platby, doprava, PHE, služby).

Zrušení objednávky je možné pouze se souhlasem obou stran, v opačném případě je prodávající povinen nabídnout alternativní řešení.

 

Odeslání zboží

Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře bude objednané zboží připraveno v co nejkratší době k expedici. Termín dodání objednávky je závislý na dostupnosti zboží nebo služby, dostupnosti jsou uvedeny u každého produktu. Objednávka se považuje za doručenou po přijetí zboží na adresu uvedenou zákazníkem. Převzetí zboží osobně na pobočce je stvrzeno předávacím protokolem. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit dopravce z důvodu urychlení dodání zboží, nadrozměru zásilky, obsahu zásilky atd. zákazníkovi (cena v tomto případě nebude zákazníkovi změněna).

 

Způsob dopravy

V případě, že kupujícímu nevyhovuje osobní odběr, je umožněno doručení prostřednictvím soukromých přepravních společností, které jsou uvedeny v nákupním košíku. Tato služba dopravy je zpoplatněna vždy dle charakteru zboží, kupující je o její výši informován při její volbě. Popřípadě, že se bude jednat o nestandartní balík (viz dále smluvní podmínky jedotlivých dopravců, které si můžete přečíst na webové stránce dopravce ) , bude Vás kontaktovat náš pracovník, který se s Vámi domluví na ceně za dopravu. 

 

Způsob hrazení ceny za zboží

Kupující má možnost objednávku hradit bezhotovostně, v hotovosti, nebo využít možnost splátek pokud u daného produktu taková možnost je prostřednictvím smluvních partnerů. Nabízené způsoby platby jsou

 • bankovní převod
 • dobírka
 • nákup na splátky prostřednictvím smluvních partnerů
 • platba v hotovosti na pobočce

Při platbě v hotovosti na pobočce : EET:   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Převzetí zboží

Pro bezproblémové dodání doporučujeme kupujícímu před odebráním zboží zkontrolovat jeho stav a kompletnost. V případě nesrovnalostí nás kontaktujte ihned písemně (e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení zasilky. Po této době je zásilka považovaná jako bezproblémová.  Daňový doklad je automaticky přikládán ke zboží. V okamžiku předání zásilky dopravci je kupující vyrozuměn informačním e-mailem, telefonicky, SMS zprávou. Na žádost kupujícího je možné daňový doklad dodatečně zaslat. (Daňový doklad nelze dodatečně měnit na požadavek zákazníka). 

 

Komunikace s kupujícím

Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo kontaktování prodávajícího (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Podmínky záruky a reklamace

Spotřebiteli je poskytována záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců. Pokud výrobce poskytuje na dodávané zboží záruku delší, je prodávající povinen zajistit plnění prodloužené záruky. Podnikateli jsou záruční podmínky upraveny dle domluvy před objednáním. Pokud není stanoveno před dodáním na faktuře platí 12 měsíční záruční doba.

Dodávané zboží již nemusí disponovat záručním listem. V případě záruční opravy u autorizovaných servisů je nutností předložit prodejní doklad. Při reklamaci u prodávajícího postačí doložit, že nákup proběhl u něho. Pokud záruční list je součástí zboží, je možné po uplynutí zákonné lhůty 14 dní na vrácení zboží, zaslat na naši pobočku k dodatečnému potvrzení.

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo mu bude reklamované zboží bezplatně zasláno přepravní službou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci je možné nahlásit telefonicky nebo vyplněním reklamačního formuláře na webových stránkách prodávajícího. Přijetím reklamace prodávajícím nabývá povinnost vyřešit reklamaci do 30-ti dní dle zákona č. 634/1992 Sb.

V případě poškození zboží dopravcem se řiďte pokyny uvedené ZDE.   

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze není možné vrátit  v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Peníze lze vrátit pouze převodním příkazem. (Reklamační formulář naleznete na ZDE).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@euronakupy.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží použito (nejde o případ kdy dojde k zapnutí a vypnutí přístroje bez známek k použití) , poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu dle Reklamační směrnice - interní sazebník (např. pokud zboží bylo použité při vaření bude konečná cena za zboží ponížena o 30% viz dále Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.euronakupy.cz/.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ nebo "Vyprodané"  v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Příklad pro odstoupení od smlouvy viz dTest

E-shop Skočdopole prodal panu Novákovi kosu za 200 korun. Pan Novák si musel ještě zaplatit 50 Kč za poštovné. Když kosa panu Novákovi došla, uvědomil si, že nemá žádný pozemek a že kosu nepotřebuje. Rozhodl se proto kosu v lhůtě 14 dní vrátit. Kosu nijak nepoškodil ani neopotřeboval. Když pan Novák zasílal kosu zpátky musel zaplatil další poštovné 50 korun. E-shop by měl panu Novákovi vrátit podle zákona 250 korun (200 korun cena kosy a 50 korun za poštovné za dopravu k panu Novákovi). Pana Nováka pak vyjde celá eskapáda s kosou na 50 korun.    (http://www.podnikatel.cz/clanky/odstoupeni-od-smlouvy-musite-vratit-i-postovne/)

Právo na vrácení zboží ve 14denní lhůtě se nevztahuje  na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014